Scurt istoric

Infrastructura școlară din Comuna Belcești

 

          Copiii din comuna Belceşti învață în cele 3 şcoli principale și structurile arondate, după cum urmează:

          1. Liceul Tehnologic ”Victor Mihăilescu Craiu” Belcești, care are arondate structurile: Școala Gimnazială ”Victor Iamandi” Munteni și Școala Primară Tansa;

          2. Școala Gimnazială ”Ruși” Belcești, care are arondată structura Școala Gimnazială Satu Nou;

          3. Școala Gimnazială Liteni Belcești, care are arondată structura Școala Primară Ulmi.

Școala noastră – de la înființare până în prezent

         

          Şcoala Belceşti a fost înfiinţată în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza când a avut loc reforma învăţământului în 1864. Prin Legea din 1864, învăţământul devenea obligatoriu şi gratuit.

          În 1865 se înfiinţează la Belceşti o şcoală de stat, în casele lui Ioan Popovici. Învăţământul era de 5 clase. În această casă funcţionează şcoala până în anul 1878 când se construieşte o şcoală nouă, lângă şosea. Acest local avea 3 săli de clasă, o cancelarie şi locuinţa pentru director. 

          Școala rurală de la Polieni, finanțată de primărie, este menționată în ,, Scrieri pedagogice” de Mihai Eminescu. Însemnarea este făcută la Iași, la data de 25 septembrie 1875, fiind semnată de revizorul școlar Mihai Eminescu.

          În perioada 1926-1935 se înfiinţează la Belceşti un gimnaziu, numit „Alexandru Ioan Cuza”.

Corp de clădire ”Spiru Haret” (1939)

          În timpul celui de-al doilea război mondial, şcoala a fost bombardată în parte, iar arhiva a ars.
          În anii 1945-1946 şcoala a fost refăcută. Între anii 1949-1950, prin societatea „Soviam construcţie” se construieşte la Belceşti un local nou de şcoală, destinat copiilor de grădiniţă.
          În perioada 1962-1972 şi-a desfăşurat activitatea Liceul Belceşti, având cinci promoţii de absolvenţi. În anul 1962, o dată cu înfiinţarea liceului, se construieşte o nouă clădire cu 5 săli de clasă, cancelarie pentru profesori, cabinet pentru director şi magazie pentru material didactic. Această clădire a suferit unele modificări, în anul 1988, când a început construcţia ultimului corp, cu trei nivele. Aici sunt 11 săli de clasă, biblioteca, magazii pentru material didactic.

          Între anii 1972-1991 a funcţionat ca şcoală generală de 10 clase, apoi până în 2002 ca şcoală generală de 8 ani şi şcoală de ucenici, iar începând cu anul şcolar 2002-2003 unitatea noastră beneficiază şi de clase de liceu.

Școala noastră în prezent

          Liceul Tehnologic ”Victor Mihăilescu Craiu” Belcești școlarizează 899 de elevi din toate ciclurile de învățământ (anul școlar 2022-2023). Școala cu personalitate juridică are trei structuri arondate: Grădinița cu program normal Belcești (învățământ preșcolar), Școala Gimnazială ”Victor Iamandi” Munteni (învățământ preșcolar, primar și gimnazial) și Școala Primară Tansa (învățământ preșcolar și primar).